LiveCode Meeting Sunday 17 June

Mark Schonewille m.schonewille at economy-x-talk.com
Tue Jun 12 17:41:24 EDT 2012


Beste LiveCoders in Nederland en andere geïnteresseerden,

Op zondag 17 Juni 2012 zal de European HyperCard User Group (eHUG) een bijeenkomst organiseren. Het thema van de bijeenkomst is specifiek gericht op LiveCode-gebruikers. Ben je een doorgewinterde LiveCode-programmeur, ben je net begonnen met programmeren of ben je nog op zoek naar de voor jou meest geschikte programmeertaal? Dan mag je deze bijeenkomst niet missen!

De bijeenkomst begint om 13:00u. en duurt maximaal 4 uur. We beginnen met een korte kennismaking en een inventarisatie van de belangstelling. Wat daarna staat te gebeuren zal nog even een verrassing blijven. Wellicht zullen we in het kort vertellen waar LiveCode toe in staat is en zullen we de nodige vragen over LiveCode en eHUG beantwoorden. Ook voor technische vragen zal ruimte zijn.

Vooralsnog zal dit een unieke kans zijn om (mede-) LiveCode-programmeurs te ontmoeten of met LiveCode zelf nader kennis te maken. Als je met LiveCode aan de slag wilt, dan raden we je aan zelf een laptop met minimaal Windows XP of Mac OS X 10.4.11 mee te nemen.

Wat: bijeenkomst omtrent LiveCode
Waar: King Arthur, Oudegracht 101-103, Utrecht
Google Maps: http://qery.us/28p
Wanneer: zondag 17 juni 2012
Tijd: van 13:00u. tot uiterlijk 17:00u.
Consumpties: voor eigen rekening

Voor vragen neem contact op met: europe at ehug.info
Meer info over LiveCode: http://www.runrev.com

Het is mogelijk dat je dit bericht meer dan 1 keer ontvangt. We zullen daar binnenkort een oplossing voor vinden.

Nog geen lid van het Nederlandse LiveCode-forum? Registreer je op http://www.runrev.info

---------------

Dear LiveCoders in the Netherlands and anyone interested,

On Sunday 17 June 2012, the European HyperCard User Group (eHUG) will organise a meeting. The meeting is aimed specifically at LiveCode users. Are you a die-hard LiveCode programmer or still searching for the programming language that suits you most? Don't miss this event!

The meeting starts at 13:00h. and lasts 4 hours at most. We start with a brief introduction of the participants and an assessment of their interests. What happens next has to stay a surprise for a little longer. We might give you a quick overview of LiveCode and will probably answer questions about LiveCode and eHUG. There will also be an opportunity to ask more technical questions.

This meeting is the only opportunity to meet LiveCode programmers or to get acquainted with LiveCode in the foreseeable future. If you want to get started with LiveCode on the spot, we recommend bringing with you a laptop with at least Windows XP or Mac OS X 10.4.11.

What: LiveCode meeting
Where: King Arthur, Oudegracht 101-103, Utrecht
Google maps:  http://qery.us/28p
When: Sunday, 17 June 2012
Time: from 13:00h. until no later than 17:00h.
Drinks: on own account

If you have any questions, contact: europe at ehug.info
More about LiveCode: http://www.runrev.com

You may receive this message multiple times. We will solve this soon.

Not a member of the Dutch LiveCode forum yet? Register at http://www.runrev.info

--
Best regards,

Mark Schonewille

Economy-x-Talk Consulting and Software Engineering
Homepage: http://economy-x-talk.com
Twitter: http://twitter.com/xtalkprogrammer
KvK: 50277553

Use Color Converter to convert CMYK, RGB, RAL, XYZ, H.Lab and other colour spaces. http://www.color-converter.com

More information about the Use-livecode mailing list