LiveCode-bijeenkomst September 2015 / LiveCode Meeting September 2015

Mark Schonewille m.schonewille at economy-x-talk.com
Sat Aug 8 18:25:34 EDT 2015


*** LiveCode-bijeenkomst September 2015 ***

(see below for English version)

Het is alweer bijna een jaar geleden, dat we elkaar hebben ontmoet. Het wordt dus de hoogste tijd, dat we elkaar weer eens treffen. Ik heb daarom het plan opgevat na de vakantie weer eens een LiveCode-bijeenkomst te organiseren.

Om de interesse te pijlen, wil ik je vragen het volgende vragenformulier in te vullen:

https://nl.surveymonkey.com/s/8BZTJGJ

Het formulier heeft 10 vragen en duurt slechts enkele minuten.

De vragen over Arduino hebben te maken met het feit dat we nu twee of drie mensen hebben die iets met Arduino doen. Wellicht is het interessant om niet alleen een demo te bekijken maar ook zelf aan de slag te gaan in aan Arduino-workshop. Ik wil graag eens kijken of dat mogelijk is.

Ik zal over ongeveer twee weken nog eens vragen welke dag jou het beste uitkomt. Op basis daarvan kiezen we een definitieve datum for the bijeenkomst.


*** LiveCode Meeting September 2015 ***


Our last meeting is almost a year ago. It is time to meet again! I am currently planning to have another LiveCode meeting after summer holidays.

To get an indication of how many people may beinterested in a meeting, I'd like to ask you to fill out the following form:

https://nl.surveymonkey.com/s/8BZTJGJ

The form has 10 questions and takes no more than a few minutes.

The questions about Arduino are related to the fact that we have two people dealing with Arduino now. It may be interesting to not only watch a demo but actively participate in an Arduino workshop. I would like to know the potential to organise this.

In about two weeks, I will ask you again which day suits you best. We will use that info to choose the definite date for the meeting.

--
Best regards,

Mark Schonewille

Economy-x-Talk Consulting and Software Engineering
Homepage: http://economy-x-talk.com
Twitter: http://twitter.com/xtalkprogrammer
KvK: 50277553

Use Color Converter to convert CMYK, RGB, RAL, XYZ, H.Lab and other colour spaces. http://www.color-converter.com

We have time for new software development projects. Contact me for a quote.


More information about the Use-livecode mailing list