LiveCode-bijeenkomst in Utrecht

Mark Schonewille m.schonewille at economy-x-talk.com
Mon Sep 15 15:24:39 CEST 2014


Hallo allemaal,

Ter herinnering nog even een berichtje over de LiveCode-bijeenkomst van 
aanstaaande zaterdag. Het belooft een interessante middag te worden met 
2 korte presentaties en een aantal leuke dingen om te verloten.

We geven onder andere een licentie voor HyperStudio weg, een exemplaar 
van mijn boek, een licentie voor Installer Maker, een licentie voor 
ChartsEngine, en zoals altijd een e-book van TidBITS. Bovendien biedt 
RunRev alle deelnemers een korting op de Indie-licentie aan; zo verdien 
je meteen re reiskosten (ruimschoots) terug.

**Als je hieraan mee wilt doen, laat het me dan even weten. Dan zorg ik 
er voor dat je op de hoogte wordt gebracht van de locatie en tijd.**

Het was eigenlijk de bedoeling een zaaltje te huren, maar we denken toch 
dat de groep hier op dit moment nog te klein voor is. Mochten zich nu 
plotseling toch nog 3 of 4 deelnemers extra aanmelden, dan gaan we 
alsnog kijken wat er in dit opzicht mogelijk is.


----

This is a reminder about the LiveCode meeting, this Saturday. We expect 
to have an interesting day with 2 short presentations and several prizes 
for the raffle.

We're giving away a license for HyperStudio, a license for Installer 
Maker and one for ChartsEngine. We'll also give away a copy of my book 
and as always an e-book from TidBITS's Take Control series. On top of 
all, RunRev offers all participants a discount on the Indie license, 
which is more than enough to earn back your travelling expenses.

**If you want to participate, let me know and I'll make sure that you'll 
be informed about the time and location of the meeting.**

There was the plan to rent a room, but the number of participants seems 
to be too small for this. If 3 or 4 additional people decide to register 
for the event, we'll try to arrange something quickly.

--
Best regards,

Mark Schonewille

Economy-x-Talk Consulting and Software Engineering
Homepage: http://economy-x-talk.com
Twitter: http://twitter.com/xtalkprogrammer
KvK: 50277553

Installer Maker for LiveCode:
http://qery.us/468

Buy my new book "Programming LiveCode for the Real Beginner" 
http://qery.us/3fi

LiveCode on Facebook:
https://www.facebook.com/groups/runrev/More information about the use-livecode mailing list